Mgr. Jaroslav Hasil

učitel výtvarné výchovy a počítačové grafiky, statutární zástupce ředitele školy.

Studoval obor český jazyk a výtvarná výchova na UJEP v Ústí nad Labem, kde v roce 1979 promoval.

Výtvarnou výchovu studoval u ak.mal.M.Proška,ak.mal.K.Kleina,doc.Fr.Šalanského a ak.soch.M.Prášila. 

Svou pedagigickou dráhu zahájil na SPgŠ v Mostě, kde učil šest let.Čtyři léta pracoval ve státní správě na odboru kultury.(Rekvalifikační studia český jazyk na FF UK v Praze výtvarnou výchovu na PF UK v Praze u prof.Raula Trojana.) Management vystudoval na PF TU v Liberci. V současné době se kromě výuky věnuje reklamní a počítačové grafice a návrhy školních interiérů a nábytku, kaligrafii, digitální fotografii a výuce v oboru umění. K oblíbeným námětům patří flóra a fauna, zláštní místo zaujímají motýli. Samostatnou kapitolou jsou akty a veduty, které se často objevují v realizacích užité grafiky.